05550813181

Hizmetlerimiz

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

14-10-2020

Okul öncesi eğitim, çocuğun doğumundan başlayarak ilköğretime başladığı döneme kadar geçirdiği süreç olarak tanımlanabilir.

Devamı

DEĞERLER EĞİTİMİ

21-04-2020

“Dünyaya Yön Verecek Lider” yetiştirmeyi hedefleyen Anaokulumuz, yetiştirilmesi hedeflenen bu liderin mili manevi ve insan olmak doğrultusunda evrensel değerlere sahip olması gerektiğini bilir. Bu doğrultuda “DEĞERLER EĞİTİMİ” tüm kademelerde yapılandırılmıştır.

Devamı

İNGİLİZCE EĞİTİMİ

28-08-2020

Çağımızda eğitim, insan kaynaklarını ve iletişimi kuşatan, günümüz şartlarına ve taleplerine cevap verebilen insan modeli öngörmektedir. Bu nedenle insan modelinin çekirdeğinin atıldığı ilkokullarda eğitim programı hayati önem kazanmaktadır. sequoialanguage.com

Devamı