05550813181

İNGİLİZCE EĞİTİMİ

product

“Dünyaya Yön Verecek Lider” yetiştirmeyi hedefleyen Anaokulumuz, yetiştirilmesi hedeflenen bu liderin mili manevi ve insan olmak doğrultusunda evrensel değerlere sahip olması gerektiğini bilir. Bu doğrultuda “DEĞERLER EĞİTİMİ” tüm kademelerde yapılandırılmıştır.

Değer Eğitimimiz:

– Ana sınıfımızda fark ederek, anlamlandırarak,

– İlkokulumuzda tanımlayarak, farkındalık alanlarını, örneklerini arttırarak,

– Ortaokulumuzda tanımlamaya devam ederek ve fark ettiği değerlere uygun yaşam becerileri geliştirerek,

– Lisemizde yaşam becerileri geliştirmeye, bu değerleri davranışa dönüştürmeye devam ederek,

– Lise öğrencilerimiz değerlerimizi yalnızca öğrenen değil, yaptıkları çalışmalarla (kermes, afiş, tiyatro, kısa film) anlatan ve paylaşan rollerde yer alarak devam eder.

Anaokulu Değerler Eğitimi

Değer eğitimi çalışmalarımızı manevi ve kültürel değerlerimizi esas alarak yürütmekteyiz. Yaptığımız etkinliklerle çocuklarımızın sağlıklı kişiliğinin temel taşlarının 0-6 yaş aralığında oluştuğunu göz önüne alarak, toplumsal ve evrensel değerlere karşı bilinç ve farkındalığı arttırmayı, yaş özelliklerine uygun becerileri kazandırmayı hedefliyoruz.

Bireyin fiziksel ve toplumsal çevreyi algılaması ve anlamlandırması, sahip olduğu değerler çerçevesinde şekillenmektedir. Birey, olay ve olgulara karşı konumunu sahip olduğu değerlere göre belirler. Etkinliklerimizde ele aldığımız başlıca değerlerimiz ise

– Sorumluluk,

– Şefkat ve merhamet,

– Doğruluk-güven,

– Adil olmak,

– Empati,

– Sabır,

– Hoşgörü,

– Sevgi ve saygı,

– Paylaşma ve dostluktur.

Her hafta koordinatör öğretmenimiz tarafından hazırlanan farklı  etkinlikleri  uygulayarak ve  yaptığımz   .

– Drama

– Sanat etkinliği

– Hikaye okuma 

– Yorumlama etkinliklerini öğrencilerimizin değerlerimizi içselleştirmeleri için çok kıymetli araçlar orak görüyor , okul yaşamını bu ilke çerçevesinde planlıyoruz.