05550813181

İNGİLİZCE EĞİTİMİ

product

Eğitim Politikamız

Çağımızda eğitim, insan kaynaklarını ve iletişimi kuşatan, günümüz şartlarına ve taleplerine cevap verebilen insan modeli öngörmektedir. Bu nedenle insan modelinin çekirdeğinin atıldığı ilkokullarda eğitim programı hayati önem kazanmaktadır. Özel Minik Dahiler Anaokulu, çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini, temel alışkanlıklarını kazanmalarını sağlarken bu gerçeği dikkate alarak yola çıkmaktadır. Ayrıca bu insan modelinin bizim modelimiz olabilmesi için çocuklarımızın milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerlere bağlılığının gelişmesinde yardımcı olmayı, millet, vatan, bayrak sevgisini kazanmayı temel ilke saymaktadır.

Öğretim Sistemi


Okulumuzda çocuk merkezli, etkin öğrenmeye dayalı, farklı yaklaşımların kaynaştırılarak uygulamasıyla zenginleşmiş verimli bir eğitim programı uygulanmaktadır. Çocuklarımızın, görerek, öğrenerek, yaparak, yaşayarak, paylaşarak becerilerini arttırmayı ve özel yeteneklerini keşfetmeyi sağlarken, akıl yürütme yeteneğini, öğrenme becerisini ve üretkenliği geliştirerek özgüvenli çocuklar yetiştiriyoruz.